Uitgangscontroles.

Het doel van de visitaties is voorraadverlies te beperken.

Medewerkers worden bij het verlaten van het object / de locatie preventief gecontroleerd op het niet legitiem in bezit hebben van goederen / bedrijfseigendommen.

Dit controlemiddel dient in het bedrijfsreglement van de betreffende onderneming of in de individuele arbeidsovereenkomsten met de betreffende werknemers te zijn opgenomen.

Uitvoering van deze controles geschiedt door W de Vries Beveiliging.

De beveiligingsmedewerkers van W de Vries Beveiliging zijn niet geüniformeerd de beveiligingsmedewerkers legitimeren zijn met de daar voor dienende legitimatiebewijs.

W de Vries Beveiliging dienen binnen een kort tijdsbestek de controlewerkzaamheden uit te voeren.

Dit beperkt de mogelijkheid van het ontstaan van een relatie tussen de te controleren medewerkers en de W de Vries Beveiliging.

De controle zal onder deze omstandigheden dus onpartijdig en objectief kunnen worden uitgevoerd.

Voor meer info neemt u gerust contact met ons op!